Ứng dụng cho điện thoại di động thông minh Android, Chùa Tản Viên, Chùa Khai Nguyên, Ảnh Phật, Pháp Âm HD, Pháp Âm TV

Tải ứng dụng điện thoại Android

Truy cập bằng Mobile wapsite : http://m.chuatanvien.com
+ App Ảnh Phật Khổ Rộng: http://bit.ly/2fkevQf
+ App Pháp Âm HD: http://bit.ly/2eXjsNx
+ App Pháp Âm TV: http://bit.ly/2eRPs2s
+ App Chùa Tản Viên TV: http://bit.ly/2f3rXER
+ Wapsite Chùa Tản Viên dành cho thiết bị di động : http://m.chuatanvien.com
+ Android app: http://bit.ly/2nuDuEh
+ Amazon Kindle app: http://bit.ly/2ofn5SK
+ App Chùa Tản Viên IOS dành cho thiết bị di động của Apple Iphone, IPad http://bit.ly/2ndjDZY
+ Tải ứng dụng mới nhất của Chùa Tản Viên: http://bit.ly/2omKUsq
+ Giảng Trực tuyến Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam: 
http://live.chuatanvien.com

 

Album Ảnh chất lượng cao khổ rộng dùng để in ấn.

App Ảnh Phật Khổ Rộng